УУЖИМДУУЛАХ

Хэтэрхий уужим болгох, уужим болгож зохимжгүйдүүлэх.