УУЖИМДАХ

1. Хэтэрхий уужим байх, хэтэрхий уужим учир зохимжгүйдэх - Цамцаа өмсөхөд дэндүү уужимдаад халхагнав. дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Дэндүү тайван байх, уужуу тайван нь дэндэх.