УУЖИМ

1. Зай ихтэй, давчуу биш, тэнүүн - Цэлмэг өдөр цэгээн тэнгэр цэнхэр униар цэцгийн үнэр цэнгэлт нутаг уужим дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Малын хөлийн тоос., уужим магнай (өргөн магнай), уужим тал хөндий (тэнүүн тал, уудам сэлүүн тал хөндий), уужим саруул [хоршоо] (цэлийсэн, давчуу биш, зай ихтэй, цэлгэр саруул), уужим талбиу [хоршoo] (а. Зай талбай ихтэй; б. Сэтгэл санаа уужуу тайван), тэнэгэр уужим [хоршоо] (уудам тэнэгэр), уужим далайд онгоц, уулзсан нөхөр мэнд [зүйр цэцэн үг] (мэнд устай байх гэсэн санаа);


2. [шилжсэн] Сандруу биш, тавиун, тайван: уужим дотортой (уужуу сэтгэлтэй, амгалан тайван), уужим сэтгэлтэй дэлгэрэнгүй...
уужим магнай өргөн магнай
уужим тал хөндий тэнүүн тал, уудам сэлүүн тал хөндий
уужим саруул цэлийсэн, давчуу биш, зай ихтэй, цэлгэр саруул
уужим талбиу а. Зай талбай ихтэй; б. Сэтгэл санаа уужуу тайван
тэнэгэр уужим уудам тэнэгэр
уужим далайд онгоц уулзсан нөхөр мэнд мэнд устай байх гэсэн санаа
уужим дотортой уужуу сэтгэлтэй, амгалан тайван
уужим сэтгэлтэй өршөөнгүй, ууч сэтгэлтэй
уужим санаа ухааных огцом санаа мунхгийнх бодож хийх, бодож хэлэх гэсэн санаа