УУДЛУУЛАХ II

1. Уут саванд байгаа зүйлийг гаргаж ирүүлэх;


2. Уурхай, булш зэргийг онгилон малтуулах;
3. [шилжсэн] Элдэв хэргийн нарийн учир, шалтгааныг олуулах;
4. [шилжсэн] Сэтгэл дотор нь байгаа зүйлийг нь гарган яриулах.

Ижил үг:

УУДЛУУЛАХ I