УУГАЛ

Уугуул, төрөлх - Унаган нутаг, уугал усандаа ирсэн мэт баярлана. Б.Чойндон. дэлгэрэнгүй... уугал нутгийнхан (төрсөн нутгийнхан, угаасаа төрж өссөн газрын хүмүүс), уугал үг (уугуул үг, уг хэлний үндсэн үг).

уугал нутгийнхан төрсөн нутгийнхан, угаасаа төрж өссөн газрын хүмүүс
уугал үг уугуул үг, уг хэлний үндсэн үг