УТУУЛАХ

1. Утах үйлийг бусдаар хийлгэх;


2. Утах үйлд өртөх - Ай даа, ингэж ч уулын буга шиг явснаа утуулсан бурхи шиг болох ч гэж дээ. Б.Бааст. Алтайн дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Хорон үгээр дайруулах: *өмхий үгээр утуулах (муу хорон үгээр хэлүүлэх).

өмхий үгээр утуулах муу хорон үгээр хэлүүлэх