УТГАТ

Утга бүхий: үгийн утгат хэсэг (үгийн утга бүхий хэсэг, үгийн цөм хэсэг), утгат үг дэлгэрэнгүй...