УТГУУР

Утгах хэрэгсэл: утгуур өнжүүр (уул уурхайд ашигладаг том утгуур бүхий машин, экскаватор), дэлгэрэнгүй...