УТЛАГА

1. Утах, ариулах зүйл: утлага угаал [хоршоо] (утаа тавьж ариутган угаал үйлддэг дом шившлэгийн зүйл) дэлгэрэнгүй...


2. Ялаа зайлуулах утаа май;
3. Цэр ховхлох, нян устгах, судас агшаах, цочроох, тайвшруулах эмийг ууршуулан хэрэглэдэг эмчилгээний арга.

утлага угаал утаа тавьж ариутган угаал үйлддэг дом шившлэгийн зүйл
арц утлага утаж ариулах юм
утлага шившлэг утаа тавьж ариутган ном унших дом шившлэгийн зүйл
сан утлага ямар нэгэн зүйлээс сэргийлэх, муу зүйлийг зайлуулах зэрэгт шатаах хүж, арц