УТСАРХУУ

Утас маягийн; утас гэхэд хэцүү: утсархуу талст (зузаан нь арав орчим микрокилометр байх нэг төрлийн дэлгэрэнгүй...