УТГАТАЙ

Утга сайтай, утга агуулсан - Ойролцоо утгатай үг нь юм үзэгдлийн олон талыг бүрэн тусгах гэсэн сэтгэхүйн хөгжлийн дэлгэрэнгүй... Р.Жагварал. Монгол хэлний хүндэтгэлийн үг., гүн утгатай (гүнзгий агуулгатай), ганц утгатай (ганцхан санааг гаргах, хоёрдмол санаа байхгүй), улс төрийн утгатай үг (улс төрийн агуулгатай үг, улс төрийн санаа агуулсан үг).

гүн утгатай гүнзгий агуулгатай
ганц утгатай ганцхан санааг гаргах, хоёрдмол санаа байхгүй
улс төрийн утгатай үг улс төрийн агуулгатай үг, улс төрийн санаа агуулсан үг