УТГАХ

Ямар нэг сав юмаар шингэн буюу хэмхдэг үйрмэг юмнаас авах - Би ховоо дүүрэн ус утгаад даасангүй ховоогоо худагт дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Та бид уулзана., шороо утгах (шороог ямар нэг зүйлээр хэсэглэн авах), ус утгах (уснаас сав болон шанагаар хэсэглэн авах).

ус утгах уснаас сав болон шанагаар хэсэглэн авах