УРУУЛТАН
/ ургамал /

Хос хэлтэрт ургамлын нэг овог. Өвслөг болон сөөг, сөөглөг зарим нь тэнз мод байдаг. Монголд хорин дөрвөн төрлийн наяад дэлгэрэнгүй...