УРУУЛАХ

1. Эд бөс мэтийг хүчлэн тасдуулах: дээлээ уруулах (дээлээ хүчлэн тасдуулах), номоо дэлгэрэнгүй... (хэн нэгэн номыг нь урж орхих);


2. Чоно, нохой зэрэгт хазуулах: нохойд уруулах (нохойд хазуулах) - Тэр боохойд уруулсан малыг төлүүлж өгөөч гэж ярив. дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Муу үг зааж хүний сэтгэлийг эвдүүлэх: зүрхийг нь уруулах үг хэлүүлэх (хэн нэгэнд муу үг зааж нөгөө хүний сэтгэлийг дэлгэрэнгүй...
дээлээ уруулах дээлээ хүчлэн тасдуулах
номоо уруулах хэн нэгэн номыг нь урж орхих
нохойд уруулах нохойд хазуулах
зүрхийг нь уруулах үг хэлүүлэх хэн нэгэнд муу үг зааж нөгөө хүний сэтгэлийг тавгүйтүүлэх