УРУУДУУЛАХ

1. Доош нь явуулах, эхэн талаас нь адаг тийш нь явуулах - Мөнөөхөн цэргийн бэлтгэл агтыг гуу уруудуулан тууж ирсэн дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана;


2. Салхи, голын урсгалын чигийн дагуу явуулах - Өчигдөр шөнө шуурга болоход хоттой хонио уруудуулж алдаад хойноос нь хөөцөлдсөөр байж энд гүйцэж дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл., адуугаа уруудуулж алдах (адуугаа салхи чигийн дагуу явуулаад алдах);

3. [шилжсэн] Ажил үйлсийг нь бүтэмжгүй болгох, муу замд оруулах.

адуугаа уруудуулж алдах адуугаа салхи чигийн дагуу явуулаад алдах