УРТСАХ

Улам урт болох: нас уртсах (олон жил амьдрах) - “Нас минь уртаслаа” гэж хэлдэг хүн дэлгэрэнгүй... Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа.