УРУУДАЛ

Уруудах үйлийн нэр: уруудал доройтол [хоршоо] (хэрэг явдлын бүтэлгүй, муу байдал).

уруудал доройтол хэрэг явдлын бүтэлгүй, муу байдал