УРУУДАЛТ

Уруудах үйлийн үр дүнг заасан нэр, доройтол.