УРУУ I

1. Дээрээс доошоо, налуу: уруу газар (тонгоргон, улам доошоо болох газар) - Цулбууртаа чирэгдээд дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Малын хөлийн тоос., уруу нь харуулах (доош нь харуулах), уруугаа харах (доош харах), өөд уруу [хоршоо] (дээш доош, өгссөн уруудсан), *өөд уруугүй (хаашаа ч хамаагүй, зүг бүрд) - Энэ үед Цогт хүү олон морьдыг уургалан барилах нь үнэхээр авьяастай шаламгай, өөд уруугүй хөөж элдэнэ. Д.Нацагдорж. Адууны манаанд., *өөд уруугүй гүйх (ихэд яарч сандран зүг бүрд гүйх), *уутны ам нь уруугаа харсан (амны хишиггүй, буян заяагүй), *уруу харж усан нүдлэх (ихэд уйлж унжих, уруу дорой байдал гаргах), уруу газрын ус урсахгүй гэж үү, ухаартал хэлбэл сэнхрэхгүй гэж үү [зүйр цэцэн үг] (зэмлэхээсээ өмнө ухааруулж хэл гэсэн санаа);


2. Салхи, усны урсгалын дагуу: салхины уруу явах (салхины чигийн дагуу явах);
3. Ямар нэгэн юмны чигт, зүгт: ус уруу (руу) очих (усны зүгт явах) - Ус бургас уруу мод чулуу шидэлцэн жадалж дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Заан залуудай;

4. [шилжсэн] Муу, буруу: уруу замд оруулах (муу зүйлд татах), уруу татах (а. Муу зам руу оруулах; б. Муу зүйлд дэлгэрэнгүй...
уруу газар тонгоргон, улам доошоо болох газар
уруу нь харуулах доош нь харуулах
уруугаа харах доош харах
өөд уруу дээш доош, өгссөн уруудсан
өөд уруугүй хаашаа ч хамаагүй, зүг бүрд
өөд уруугүй гүйх ихэд яарч сандран зүг бүрд гүйх
уутны ам нь уруугаа харсан амны хишиггүй, буян заяагүй
уруу харж усан нүдлэх ихэд уйлж унжих, уруу дорой байдал гаргах
уруу газрын ус урсахгүй гэж үү ухаартал хэлбэл сэнхрэхгүй гэж үү зэмлэхээсээ өмнө ухааруулж хэл гэсэн санаа
салхины уруу явах салхины чигийн дагуу явах
ус уруу руу
очих усны зүгт явах
уруу замд оруулах муу зүйлд татах
уруу татах а. Муу зам руу оруулах; б. Муу зүйлд уриалах
уруу татагдах бусдын муу нөлөөнд автах
уруу суух чацга алдах
Ижил үг:

УРУУ II