УРУУ II

Дорой, үхээнц, ядуу: уруу царайлах (гуниглах, гутрах) - Яасан уруу царайтай байх юм бэ? гэж дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Уулын үер., уруу дорой [хоршоо] (унхиагүй, цог золбоогүй), *уруу царайлж уутан магнайлах (уруу дорой байдал гаргах).

уруу царайлах гуниглах, гутрах
уруу дорой унхиагүй, цог золбоогүй
уруу царайлж уутан магнайлах уруу дорой байдал гаргах
Ижил үг:

УРУУ I