УРУЙ

Их хэмжээний шавар, элс, хайрга чулуу зэргийг агуулсан нэн аюултай үерийн эрчтэй ус - Ойн хөвд хатсан шилмүүс хагд дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Түймэр., уруй авах (үерийн ус гэр дотуур урсах), уруй туулах (үерийн ус гудамж зээлээр урсах), уруйд эвдэрсэн бэлчээр (үерийн уснаас болж хагарч, ургамал ногоо нь муудсан бэлчээр).

уруй авах үерийн ус гэр дотуур урсах
уруй туулах үерийн ус гудамж зээлээр урсах
уруйд эвдэрсэн бэлчээр үерийн уснаас болж хагарч, ургамал ногоо нь муудсан бэлчээр