УРЛАГ II
/ ургамал /

Сондгой өдлөг нийлмэл таван жижиг навчтай, түрүү хэлбэрт шар өнгийн баг цэцэгтэй, олон салаалж ургадаг бут мод, цэцэг дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

УРЛАГ I