УРЛАГДАХ

Урлан хийгдэх - Урласан дархан нэрээ алдахаас, урлагдсан мана үнээ алдахаас айхгүй. В.Шарма. Таван сургамж.