УРЛАЛ

1. Урласан зүйл - Хүн төрөлхтний урлал гэгч бол олон зүйлийн салаа мөчиртэй. дэлгэрэнгүй... гар урлал (гараар бүтээсэн зүйл), урлалын ажил (урлан бүтээх ажил);


2. Хийц: урлал сайтай (хийц сайтай).

гар урлал гараар бүтээсэн зүйл
урлалын ажил урлан бүтээх ажил
урлал сайтай хийц сайтай