УРЛУУЛАХ

1. Уран гоёмсгоор хийлгэх, бүтээлгэх - Заяа тэнгэрийн урчуудаар зах хөвөөг нь урлуулав. дэлгэрэнгүй...


2. шилжсэн Уран үгээр туурвиулах.