УРСАЦ

1. Урсах хэмжээ, урсах байдал;


2. Цас мөсний хайлбар, хур борооны усны байгаль дахь эргэлтийн явцад газрын гадарга дээрх болон доорх ус налуугийн дагуу шилжих хөдөлгөөн: дэлгэрэнгүй...
урсцын зохицуулал усан хангамж, усны эрчим хүч ашиглалт, усжуулалт, усан тээвэр гэх мэт улс ардын аж ахуйн шаардлагатай уялдуулан гол мөрний урсцын горимыг өөрчилж, эзлэхүүнийг цаг хугацаагаар хуваарилан зохицуулах үйлдэл
урсцын давхарга тодорхой хугацаанд ус хураах талбайгаар урсан өнгөрөх усны тоо хэмжээг урсцын давхаргаар илэрхийлэх
урсцын хөндлөн огтлол голын голдрилд хөндлөн авсан огтлолын устай хэсгийн хэмжээ