УРСГАЛ

1. Аль нэгэн чигт урсан хөдлөх байдал, урсаж байгаа нь: урсгал тасрах (урсаж байгаа ус нэг хэсэг дэлгэрэнгүй...


2. Юмны ямар нэгэн чигт хөдлөх нь: салхины урсгал (агаарын урсгал ямар нэг чигт хөдлөх хөдөлгөөн), агаарын урсгал дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Цахилгааны гүйдэл: цахилгааны урсгал (цахилгааны гүйдэл);
4. [шилжсэн] Шаардлагагүй, аяндаа, зөндөө болох байдал: хариуцлага суларч урсгалын чанартай болох (идэвхгүй, назгай байдалд орох), дэлгэрэнгүй...
5. [шилжсэн] Олны их хөдөлгөөн, олны урсгал (олны их хөдөлгөөн) - Тэд гэр лүүгээ явцгаан олны урсгалд урсан алга болцгооно. дэлгэрэнгүй... замын урсгал (замын тодорхой чигт хөдлөх хөдөлгөөн);
6. [шилжсэн] Цагийн улиран хувьсах нь: цагийн урсгал (цагийн улиран хувьсах явц) - Үүний тулд яруу найрагч бүсгүйн он цагийн дэлгэрэнгүй... З.Баттулга. Уяхан Замбуутив;

7. [шилжсэн] Тодорхой үзэл онолыг дэвшүүлэн баримтлах бүлэг хүмүүс: зүүн урсгал (зүүн төвийн давшингуй үзэл чиглэл.

урсгал тасрах урсаж байгаа ус нэг хэсэг газраа байхгүй болох
урсгал ус тогтуун бус урсаж байгаа ус
урсгал чиглүүр усны урсгалын чиглэлийг өөрчлөх зорилгоор барьсан барилга байгууламж
голын урсгал голын урсах хөдөлгөөн
есөн урсгал бичиг, дуун, арга билиг, цааз, нэр, эргэхийн, хөндлөн гулд, бага сага, тариалангийн зэрэг есөн зүйл хамаарна
сайр урсгал голын хуурай усгүй голдрил
урсгал мөрөн сэрүүн боловч эргээ дагаж урсдаг улс амьтан олон боловч ёсоо дагаж амьдардаг аливаа зүйл жамаа дагах гэсэн санаа
урсгал ус өмхийрдөггүй углуурга мод хотойдоггүй урсгал ус цэвэрхэн байдаг явсан хүн хождог гэх мэт санаа
салхины урсгал агаарын урсгал ямар нэг чигт хөдлөх хөдөлгөөн
агаарын урсгал агаарын хэлбэлзэх хөдөлгөөн
цахилгааны урсгал цахилгааны гүйдэл
хариуцлага суларч урсгалын чанартай болох идэвхгүй, назгай байдалд орох
урсгал сөрөх а. Гол мөрний урсгалыг сөрж явах; б. [шилжсэн] Олны хөдөлгөөний эсрэг сөрж явах; в. [шилжсэн] Ямар нэг үзэл санааны баримтлалыг эсэргүүцэх, үл дагах
урсгал дагах а. Гол мөрний урсгалын дагуу хөдлөх; б. [шилжсэн] Олны хөдөлгөөний дагуу; в. [шилжсэн] Тухайн байдалтай зохицох, аялдан дагах
олны урсгал олны их хөдөлгөөн
замын урсгал замын тодорхой чигт хөдлөх хөдөлгөөн
цагийн урсгал цагийн улиран хувьсах явц
зүүн урсгал зүүн төвийн давшингуй үзэл чиглэл