УРСГАЛТАЙ

Урсгал байгаа - Хатны гол гэдэг ер нь урсгалд нь хүн ажихаар гоц гойд өөрчлөлт огт үзэгддэггүй нэгэн хэвийн дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., ширүүн урсгалтай гол (урсах хөдөлгөөн нь ширүүн гол).

ширүүн урсгалтай гол урсах хөдөлгөөн нь ширүүн гол