УРТААШАА

1. Урт нь, нийт урт нь: уртаашаа нэг метр (нийт урт нь зуун метр);


2. [шилжсэн] Ердөө - Уртаашаа ийм л яриа болж өнгөрсөн юмсанжээ. Ж.Дамдин. Үймээний жил., дэлгэрэнгүй...
уртаашаа нэг метр нийт урт нь зуун метр
уртаашаа зуун төгрөгтэй байгаа нь л зуун төгрөг, ердөө зуун төгрөгтэй