УРТАВТАР II:
/ амьтан /

уртавтар холтосч цох (холтосч цохны зүйл. Монгол орны шинэсэн ойд тархсан, таваас зургаан миллиметр дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

УРТАВТАР I