УРТАСГАГЧ

Урт болгогч: утас уртасгагч (богинодсон утасны уртыг тодорхой хэмжээгээр нэмэгдүүлэх зориулалт бүхий дэлгэрэнгүй...

утас уртасгагч богинодсон утасны уртыг тодорхой хэмжээгээр нэмэгдүүлэх зориулалт бүхий хоёр үзүүртээ цахилгаан залгууртай утас