УРТАСГАХ

Урт болгох: бага зэрэг уртасгах (бага зэргийн хэмжээтэй урт болгох), ханцуй уртасгах дэлгэрэнгүй...

бага зэрэг уртасгах бага зэргийн хэмжээтэй урт болгох
ханцуй уртасгах ханцуйг улам урт болгох
цаг уртасгах цагийн уртыг нэмэх