УРТАЧЛАХ I

1. Авиа, дууг сунгаж удаан болгож дуудах, аялах.

Ижил үг:

УРТАЧЛАХ II