УРТДУУЛАХ

Хэтэрхий урт болгох, дэндүү урт болгож тохиромжгүйдүүлэх.