УРТДАХ

Хэтэрхий урт болох, дэндүү урт учир тохиромжгүйдэх: уртадсан ханцуй (ханцуй хэтэрхий урт