УРТАЧЛУУЛАХ I

Авиа, дууг сунгаж удаан болгож дуудуулах, аялуулах.

Ижил үг:

УРТАЧЛУУЛАХ II