УРТАЙ II

Ур, цулцантай: уртай хүн (ур бүхий, цулцантай хүн).

Ижил үг:

УРТАЙ I