УРСГАЛГҮЙ

Урсгал байхгүй: гадагш урсгалгүй нуур (зөвхөн газар доорх болон гадаргын усны урсцаар тэжээгддэг дэлгэрэнгүй...