УРСАХ

1. Ус зэрэг шингэн зүйлийн нүүн шилжих: гол урсах (гол нэг зүг рүү цутгах) - Ой мод ногоорч гол дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Малын хөлийн тоос;


2. Усанд хөвөх: хөл алдан урсах (голын усанд тэнцвэрээ алдсанаас болж хөвөх) - Тэнд нүүгэлтсэн хар бараан юм урсах мэт. дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Цаг хугацаа хурдан өнгөрөх - Улирах жилүүдийн урсах хугацаанд өсөн торнисоор... Б.Содномдорж. Түм дэлгэрэнгүй...
4. [шилжсэн] Ихэд гоожих, асгарах: цус урсах (а. Цус гоожих; б. [шилжсэн] Юмыг маш их үнээр олж авах) - Сүхээ босож Монголын дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана., хөлс урсах (хөлс ихэд гоожих), нулимс урсах (нулимс тасралтгүй гарах, уйлах) - Эрдэнэ мориноос буун Гэрэлийг оршуулсан жалга руу ширтэн зогсоход өөрийн эрхгүй нүднээс нь нулимс урсав. Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир;

5. [шилжсэн] Хайлах, уусах: лаа урсах (лаа хайлах);
6. [шилжсэн] Ихэд халууцах: урсах шахах (ихэд халууцан хөлс гарах);
7. [шилжсэн] Ихэд үрэгдэх: мөнгө урсах (мөнгө их үрэгдэх);
8. [шилжсэн] Цахилгаан гүйдлийн хөдлөх, гүйх: цахилгаан урсах (а. Цахилгаан гүйх, ашиглах; б. Цахилгааныг үргүй зарах);
9. [шилжсэн] Түгдрэлгүй ярих.

гол урсах гол нэг зүг рүү цутгах
хөл алдан урсах голын усанд тэнцвэрээ алдсанаас болж хөвөх
цус урсах а. Цус гоожих; б. [шилжсэн] Юмыг маш их үнээр олж авах
хөлс урсах хөлс ихэд гоожих
нулимс урсах нулимс тасралтгүй гарах, уйлах
лаа урсах лаа хайлах
урсах шахах ихэд халууцан хөлс гарах
мөнгө урсах мөнгө их үрэгдэх
цахилгаан урсах а. Цахилгаан гүйх, ашиглах; б. Цахилгааныг үргүй зарах