УРЛАХ

1. Уран гоёмсог зүйл үйлдэх: урлах арга (уран гоёмсог зүйл үйлдэх арга ухаан) - Урлах арга нь дэлгэрэнгүй... Ш.Гаадамба. Элбэг дээл., урлах газар (ур, дарх хийх газар), гутал урлах (гутал хийх), хувцас урлах (хувцас оёх, хийх);


2. [шилжсэн] Уран үгээр туурвих - Амьдралыг яруу найргаар урлан бүтээх эрдэм чадал зогсолтгүй өсөж явааг харуулжээ. “Цог” сэтгүүл.

урлах арга уран гоёмсог зүйл үйлдэх арга ухаан
урлах газар ур, дарх хийх газар
гутал урлах гутал хийх
хувцас урлах хувцас оёх, хийх