УРЛАГТАЙ

1. Урлаг бүхий;


2. Ур хийцтэй, хэлбэр галбир сайтай.