УРЛАГГҮЙ

1. Урлаг байхгүй;


2. Ур хийцгүй, хэлбэр галбиргүй.