УЛАЙ

Мах цус болон улайж харагдах зүйл - Хон хэрээ даахгүй улай мах хаяад, түүн дээрээ хар хэрээ суулгаж туршиж дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., улай гарах (амьтан үхэж сэг гарах), улай удах (улай гаргах, улай хийх), улай хийх (малыг олноор нь алж улай гаргах), улай нялай [хоршоо] (цус болон цусны өнгөтэй зүйл, түүний ихэд тархсан байдал) - Тэгэхлээр хурга, та нар улай нялай гэдэг юмыг идэж үзсэн үү гэж асуужээ. Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол., *улай үзсэн хэрээ шиг (а. Хүний мууд олуул дурлах; б. Юманд ховдоглон дайрах гэсэн санаа) - Уургачийн хажууд уутач болж улай үзсэн хэрээ шиг гаагалах угаадас нь ихэдсэн цагаачийг хараад уушги зүрхэнд нь түймэр шатна. Д.Пүрэвдорж. Ширмэн цөгцний дууль., *улай эргэх (шунаг сэтгэлээр олз хайх), улай эс үзвэл шаазгай юунд буух вэ, шаазгай эс нисвэл морь юунд үргэх вэ [зүйр цэцэн үг] (юм заавал цаанаа учиртай байдаг гэсэн санаа).

улай гарах амьтан үхэж сэг гарах
улай удах улай гаргах, улай хийх
улай хийх малыг олноор нь алж улай гаргах
улай нялай цус болон цусны өнгөтэй зүйл, түүний ихэд тархсан байдал
улай үзсэн хэрээ шиг а. Хүний мууд олуул дурлах; б. Юманд ховдоглон дайрах гэсэн санаа
улай эргэх шунаг сэтгэлээр олз хайх
улай эс үзвэл шаазгай юунд буух вэ шаазгай эс нисвэл морь юунд үргэх вэ юм заавал цаанаа учиртай байдаг гэсэн санаа