УЛАВЧУУР

Хэтний уул, цахиурыг агуулах бяцхан хүүдий.