УЙЛАНХАЙ I

1. Уйлсан байдалтай: уйланхай царайлах (а. Нүдэнд нь хөхвөр туяа орж бөлцийх; б. Уруу царай гарах; в. дэлгэрэнгүй...


2. Амархан уйлдаг, ялимгүй зүйлд уйлдаг зантай.

Ижил үг:

УЙЛАНХАЙ II