УЙЛААН

1. Олны уйлах дуу: хүүхдийн уйлаан (олон хүүхдийн уйлах дуу); уйлаан унжаан [хоршоо] дэлгэрэнгүй...


2. Хүний их дуу болж уйлах байдал - Ар дор нь яваа хоёр хар хүний нэг нь уйлаан майлаан болж байна. дэлгэрэнгүй...

хүүхдийн уйлаан олон хүүхдийн уйлах дуу
уйлаан унжаан а. Олон хүний зэрэг зэрэг уйлж унжих явдал; б. Дуртай дургүй, чадан ядан байх байдал
уйлаан майлаан олон хүний уйлах дуу