УЙЛАМХАЙ

Амархан уйлдаг, уйлахдаа хялбар, үе үе уйлдаг: уйламхай хүүхэд (амархан уйлдаг хүүхэд) - Уйламхай дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.