УЙЛАГНАХ

1. Уйлах янз байдал гаргах, уйлмаар болох буюу бага багаар залгуулан уйлах: уйлагнан дуугарах (уйлах дэлгэрэнгүй...


2. цээр Нялх хүүхэд өвдөх.