УЙЛАМТГАЙ

Дандаа уйлдаг, уйлах нь олонтоо: уйламтгай хүүхэд (байнга уйлдаг хүүхэд).