УЙЛАГ

Уйлмаар болж ээрэх: уйлаг алдах (уйлмаар болж ирэх).